Loading...

Polityka Prywatności

            Special Space jest agencją kreatywną świadczącą usługi w zakresie tworzenia dedykowanych stron internetowych wraz z wszelkimi związanymi z tym czynnościami wsparcia Klienta.

            Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady w jaki sposób są pozyskiwane, przetwarzane oraz chronione dane osobowe pozyskane od Użytkowników podczas korzystania ze strony specialspace.pl.

            Administratorem danych osobowych znajdujących się stronie www.specialspace.pl oraz przekazywanych za jej pośrednictwem jest spółka Special Space Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 5, 86 - 005 Kruszyn Krajeński, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000703732, NIP: 5542957257, REGON: 368736612 (dalej: „Administratorem”).

            Podstawę prawną Polityki Prywatności stanowi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”).

            Poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów jest dla priorytetem. Dbamy o komfort współpracy. Dlatego też bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych naszych użytkowników. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Serwis specialspace.pl (wraz z wszelkimi subdomenami) posiada certyfikat SSL. Daje to bezpieczeństwo (szyfrowanie połączenia zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych) oraz pewność, że świadczone usługi są zgodne ze światowymi standardami bezpieczeństwa.

            W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie – zachęcamy do kontaktu.

 

§  1

Przetwarzanie danych osobowych

1.     Dane osobowe Użytkownik portalu specialspace.pl przekazuje Administratorowi poprzez formularz kontaktowy lub zapis do newslettera.

2.     Administrator zbiera wyłącznie dane niezbędne do odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym lub wysyłkę newslettera.

3.     Aby zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego na stronie specialspace.pl  konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Są one konieczne do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe zostają usunięte po przesłaniu odpowiedzi na zadane pytanie.

4.     Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach każdy zainteresowany działalnością Special Space może zapisać się do newslettera. Aby to zrobić musi on wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości handlowych.

5.     Administrator zapewnia, że wszystkie przekazane mu dane osobowe, a następnie zapisane w bazie danych będą poufne. Administrator podejmie wszelkie środki bezpieczeństwa wskazane przez przepisy o ochronie danych osobowych, aby to zapewnić.

6.     Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7.     Administrator oświadcza, że infrastruktura serwerowe wykorzystywana do funkcjonowania strony specialspace.pl oraz serwer pocztowy znajdują się w Polsce, na terenie Unii Europejskiej.

8.     Administrator informuje Użytkowników strony specialspace.pl, że na stronie zaimplementowany jest kod śledzący Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych. Dane te nie są powiązane z użytkownikami strony specialspace.pl.

9.     Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Polityce Prywatności dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez Special Space, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach strony specialspace.pl.

10.  W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom poszczególnych usług takich jak hosting banki, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne i podatkowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

11.  Przesyłanie danych do serwera strony specialspace.pl jest szyfrowane poprzez certyfikat SSL/ Hotjar.

 

§ 2

Prawa Użytkowników

1.     Użytkownik posiada następujące uprawienia w stosunku do jego danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Administratora:

            - prawo do udostępnienia oraz przeniesienia danych,

            - prawo do poprawienia danych,

            - prawo do usunięcia danych,

            - prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.

 

2.     Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Użytkownik specialspace.pl powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail bok@specialspace.pl

3.     Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 

§ 3

Ciasteczka

 

1.     Serwis specialspace.pl używa tzw. „ciasteczek” w celu umożliwienia Państwu wykorzystania poszczególnych funkcji tych stron. Ciasteczka to bardzo małe ilości danych zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwis internetowy. Jest to potrzebne do poprawnego funkcjonowania strony oraz dla celów analitycznych. Nie służą one do ustalenia tożsamości Użytkownika.

2.     Ciasteczka są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3.     Ciasteczka są wykorzystywane w celach:

            - sesyjne, które pozwalają na prawidłowe korzystanie ze strony specialspace.pl,

            - statystyczne, które poprzez narzędzie Google Analytics gromadzą dane o zachowaniach użytkowników na stronie specialspace.pl.

4.     Ciasteczka wykorzystywane przez stronę specialspace.pl znajdują się w ustawieniach przeglądarki i można je tam usunąć. Można tam również wyłączyć akceptację ciasteczek dla strony specialspace.pl. Spowoduje to jednak utrudnione korzystanie z funkcji strony.

 

§ 4

Powierzenie danych

 

1.     Administrator informuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych wymienionym niżej podmiotom:

            - Blusoft Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Bydgoszczy (85 – 703), ul. Kijowska 44 – w celu hostingu strony, przechowywania baz danych oraz korzystania z serwera poczty.

            - MK Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 009), ul. Dworcowa 47 – w celu prowadzenia księgowości,

            - inFakt Sp. z o.o., 30-549 Kraków, ul. Kącik 4 – w celu korzystania z programu do wystawiania faktur.

2.     Administrator oświadcza, że wyżej wymienione podmioty, którym zostało powierzone przetwarzanie danych Użytkowników strony specialspace.pl zapewniają wszelkie odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych.

 

§ 5

Podsumowanie

1.     Użytkownik strony specialspace.pl, a także każdy zainteresowany usługami świadczonymi przez Special Space może w dogodnym dla siebie czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym w jaki sposób są przetwarzanego jego dane osobowe lub w celu zgłoszenia wszelkich zauważonych nieprawdziwości, które w jego ocenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu danych. W tym celu należy skorzystać z adres e-mail: bok@specialspace.pl

2.     W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.